Meer vrijheid

100% vrij in te delen appartementen en gebouwen

Meer toekomst

100% aanpasbaar,
waardoor geen leegstand

Meer waarde

100% toekomstbestendige investering

van gezinswoning naar werkruimte

van werkruimte naar studentenwoning

van studentenwoning naar zorgwoning

Meer weten over VariantWonen?

Blijvend aanpasbare gebouwen
die gemakkelijk meeveranderen.

Blijvend aanpasbare gebouwen, die gemakkelijk meeveranderen met de eisen van de tijd en de persoonlijke wensen van de gebruikers. Die flexibiliteit koppelen aan kwaliteit, zodat ze hun waarde telkens opnieuw kunnen bewijzen. Dat is VaRiantWonen, een innovatief en doordacht bouwconcept van Smit’s Bouwbedrijf.

Verder lezen

Van grondstoffen tot bouwmaterialen, van bouwmaterialen tot gebouw, van gebouw tot monument. Een gebouw waarin al eeuwenlang riant gewoond en gewerkt wordt, behoudt zijn waarde. Neem een grachtenpand: elke generatie bewoners en gebruikers maakt zijn eigen keuzes om het gebouw aan te passen. Duurzaamheid, aanpasbaarheid en een lange levensduur liggen in elkaars verlengde. Deze lessen uit het verleden heeft Smit’s Bouwbedrijf vertaald

in een vooruitstrevend bouwconcept: VaRiantWonen. Dit concept staat voor blijvend aanpasbare gebouwen met een lange levensduur, lage levensduurkosten (exploitatie, beheer, onderhoud, mutatie) en een waardevaste toekomst. Voor woningen en werkruimten die – ongeacht toekomstige marktonwikkelingen – ‘riant’ tegemoet blijven komen aan de eisen van de tijd en de persoonlijke wensen van elke generatie. Een toekomstbestendige investering.

Hoe het werkt
is tot in de puntjes doordacht

Kenmerkend is de scheiding van casco en installaties. Enerzijds leidt deze tot een ongekende ontwerpvrijheid: de ruimte kan 100% (!) vrij worden ingedeeld en aangepast. Kamers, keuken en natte ruimten. Onafhankelijk van omliggende appartementen. Anderzijds brengt dit verregaand onderhoudsgemak met zich mee: installaties zijn altijd bereikbaar en vervangbaar.

4

3

2

1

5

  • 4. TopVloer
  • 3. Installaties
  • 2. Binnenwanden
  • 1. MeerWaardeCasco
  • 5. KozijnGevelElement

Meer weten over VariantWonen?

De voordelen
zijn vernieuwend

Kwaliteit, flexibiliteit en vrijheid zijn begrippen waarbij iedereen zich thuisvoelt. Dus praktisch iedereen kan VaRiantWonen: gezinnen, ouderen, starters, werkenden en noem maar op.

Kwaliteit

Vrij in te delen plattegronden en gevels

Duurzaam concept

Toekomstbestendig en waardevast

Vrijheid

Vrijheid om naar wens te wonen,
te werken en te leven

Variatievrijheid in het ontwerp
voor het hele gebouw

Verandervrijheid voor huidige
en toekomstige gebruikers

Flexibiliteit

Scheiding casco en installatie: eenvoudig aanpasbaar

Vele mogelijkheden voor innovatieve woon-/contractvormen en technieken

Aanpasbaar aan nieuwe energiesystemen

Lage levensduurkosten

Minder ontwerp-, management-,
advies- en faalkosten

Minder onderhouds- en renovatiekosten

Eenvoudige transformatie

Alle ruimte voor innovatie
en eigentijdse woonvormen

VaRiantWonen is een concept dat raakt aan tal van actuele ontwikkelingen in onze sector. Smit’s Bouwbedrijf gaat graag de uitdaging aan om samen met partners in bouwen en wonen nieuwe mogelijkheden te verkennen, te realiseren en te beheren.

De bouwsector werkt hard aan vernieuwing. Op alle niveaus praten en denken betrokkenen over nieuwe vormen van samenwerken, financieren, realiseren en beheren. Daarnaast maken technologische ontwikkelingen steeds meer mogelijk, bijvoorbeeld als het gaat om energiezuinige gebouwen. VaRiantWonen biedt volop mogelijkheden voor het toepassen van nieuwe ideeën en duurzame technieken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • nieuwe eigendomsvormen
  • nieuwe samenwerkingsvormen
  • nieuwe gebruiksvormen
  • nieuwe eisen en duurzame technieken

Wil je meer weten over VaRiantWonen? We kunnen een afspraak maken en/of je een brochure toesturen.